close menu

De aanbevolen dosis staat steeds vermeld op de verpakking. Deze zijn veelal berekend op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor vitaminen en nutriënten. Voor planten zijn deze bepaald op basis van de dagelijkse hoeveelheid die nodig is om het beoogde effect teweeg te brengen.

Indien u in behandeling bent bij een arts of gezondheidsprofessional is het best te kijken naar uw individuele behoeften.

Vele supplementen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Wees voorzichtig met de combinatie van gelijkaardige producten die kunnen ervoor zorgen dat de maximale dagdosis wordt overschreden. Indien je zeker wil zijn, kan je best informatie inwinnen bij een gezondheidsprofessional die kennis heeft over supplementen.

Er staat steeds een uiterste houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking van onze supplementen. Als deze niet verstreken is en als de supplementen op de juiste manier bewaard worden (koel, droog en donker), treden kwaliteitsverliezen nauwelijks op. Bewaar ze niet in een vochtige omgeving maar wel op een koele donkere plaats zoals een keukenkastje.

Een mogelijke manier is de capsule of tablet tezamen met voedsel in te nemen. In normale omstandigheden kunnen de capsules zonder probleem geopend worden indien het samen wordt ingenomen met wat voedsel zoals yoghurt of iets anders wat goed combineerbaar is. Wel zijn er een aantal zure nutriënten zoals alfa-liponzuur dat best in de capsule gelaten wordt. Indien u niet zeker bent, kan u altijd met ons contact opnemen. De tabletten kan u eventueel breken indien de tablet niet speciaal gecoat is ter bescherming tegen maagzuur.

Indien u de smaak van het in water opgeloste poeder minder verdraagt, kan u ervoor kiezen om het poeder op te lossen in (soja)melk of te vermengen met een beetje yoghurt.

Indien meer wateroplosbare vitamines ingenomen worden dan het lichaam kan opnemen, verlaat de overmaat het lichaam langs de urine. Dit effect is duidelijk zichtbaar bij riboflavine (vitamine B2), dat van zichzelf een intens gele kleur heeft, waardoor de urine een fellere gele kleur krijgt. Er is geen reden tot bezorgdheid hierover.

Cholesteril en Cholesteril Forte mogen niet gecombineerd worden met een ander cholesterolverlagend product. Het is best contact op te nemen met een arts die vertrouwd is met producten voor de complementaire gezondheidszorg indien je Cholesteril/Cholesteril Forte wil blijven nemen.

Informatie of een product geschikt is voor een vegan of vegetarisch dieet kan u telkens terugvinden bij de productpagina van het betreffende product.

Je neemt het best uw multi- of monovitaminepreparaat tijdens de maaltijd voor de beste opname.

Indien er additieven aanwezig zijn in het product worden deze duidelijk vermeld op de verpakking en op de website. Indien kleurstoffen aanwezig zijn, zijn deze puur functioneel om te vermijden dat lichtgevoelige nutriënten worden afgebroken.

De meeste preparaten van Nutrisan zijn op lange termijn veilig. Toch is het best een supplement tijdelijk te gebruiken om bepaalde tekorten aan te vullen. Het is echter aangewezen om het advies van een gezondheidsprofessional te vragen in geval van twijfel of bij langdurig gebruik.

De meeste supplementen bevatten deze allergenen niet. Indien toch één van deze stoffen zouden gebruikt zijn, is het duidelijk aangegeven op het etiket of op onze website onder ‘Opmerkingen en allergenen’ bij het betreffende product.

Er is nog uiterst weinig onderzoek gedaan naar de veiligheid van supplementen bij zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Raadpleeg steeds uw arts in geval van zwangerschap of borstvoeding.

Het is best advies in te winnen bij een arts die ook vertrouwd is met de complementaire geneeskunde. Hij kan nagaan of een combinatie mogelijk is.

De meeste vitaminen zijn veilig bij een hogere dosering maar u moet wel opletten voor de vetoplosbare vitaminen (A,D, E en K) die zich kunnen opstapelen in het lichaam. Voor de meeste van onze producten hebben we gekozen voor een plantaardige vorm van vitamine A (betacaroteen) waarbij het risico kleiner is. Het beste is regelmatig uw nutriëntenstatus in het bloed te laten opvolgen door een arts, die dan doelgericht vitaminen en mineralen kan aanbevelen.

Ja, we vinden zuivere producten zéér belangrijk en kwaliteit primeert in onze bedrijfsfilosofie. Wij kopen onze grondstoffen bij betrouwbare leveranciers die een analysecertificaat afleveren en elke grondstof wordt op basis van deze analyses gecontroleerd.

De meeste producten worden onder verantwoordelijkheid van de firma Nutrisan in productie gezet d.w.z. dat Nutrisan de producten samenstelt, de grondstoffen aankoopt en vervolgens de producten laat maken in erkende labo’s.

Alle producten van Nutrisan zijn verkrijgbaar bij de apotheek.

Supplementen voor verscheidene mineralen en vitaminen komen reeds veelvuldig voor. Maar hoe onderscheidt u de kwalitatieve van de minder kwalitatieve supplementen?

Voor mineralen is het belangrijk om te kijken in welke vorm het mineraal toegevoegd is. Mineralen gebonden aan organische zuren of aminozuurchelaten worden heel goed opgenomen. Voorbeelden zijn  ascorbaat, malaat, citraat, pidolaat, picolinaat, tauraat, methionine, glycinaat en arginaat. Mineralen gebonden aan anorganische zouten, zoals fosfaat, sulfaat, chloride, carbonaat, hydroxide en oxide, worden slecht opgenomen.

Vitaminen kunnen voorkomen in een actieve of een inactieve vorm. Bij een inactieve vorm moet het lichaam dit eerst nog zelf omzetten naar de actieve vorm. Deze omzetting loopt niet bij iedereen even vlot. Om deze reden zijn vitaminen in hun actieve vorm meer aan te raden, dit geldt vooral voor B-vitaminen.

Bepaalde planten bevatten actieve stoffen die gunstige effecten kunnen uitoefenen op de gezondheid. Deze stoffen willen wij dus in de juiste hoeveelheid in onze producten hebben. Maar in planten zijn deze stoffen steeds in wisselende concentraties aanwezig afhankelijk van verschillende factoren zoals klimaat, seizoen, plantendeel, variëteit, bodem… Door een standaardisatie te vermelden op onze verpakking garanderen we steeds de concentratie van de actieve stof.